Webnovel

Read Best University series Novels Online 2020

University series

Sort by
That Guy!

That Guy!

"Long time no see, Ms. Azi or should I call you Police Officer Azi?" ngumiti siya sa akin at tinignan ako mula ulo hanggang paa. Nakatingin lang ako sakanya habang ramdam na ramdam ko ang panginginig ng katawan ko sa galit. It's been 2 years pero fresh parin sa akin lahat ng kagaguhang ginawa niya. Sinong mag aakalang mag kikita kami matapos ang lahat? Halata siguro sa mga mata ko ang galit, titig na titig siya sa akin na para bang binabasa kung ano ang tumatakbo sa utak ko. Tinalikuran ko na siya at hahakbang na sana pero nag salita siya. "I missed you" mahina niyang sabi.

DaoistVa0g10 · Teen
Not enough ratings
1