Webnovel

Read Best Fake girlfriend Novels Online 2020

Fake girlfriend

Sort by
My Innocent Fake Girlfriend

My Innocent Fake Girlfriend

Pano nga ba ang pag papanggap bilang girlfriend ng isang perpektong lalake sa mata ng iba ay maginging totoo na Mapapanindigan mo ba ang katagang "hindi ko sya GUSTO " na ANG gusto mo lang ay mag kabalikan sila ng taong mahal nya Eh pano pag nang yari nga yun kakayanin o hindi Susuko o hindi Magiging masaya o hindi Ipaglalaban o hindi Mag hahanap ng iba para sumaya kahit peke na OH HINDI Mahirap mamili kung saan ka lulugar KAYA keep your heart strong and secure

MikaZaki_AkiRa · Teen
Not enough ratings
1