Webnovel.com

Read Best Cellica academy princess Novels Online 2020

Cellica academy princess

Sort by
Cellica Phantomhive

Cellica Phantomhive

Cellica Phantomhive isang Prinsesa na nagmula sa Azadistan Kingdom, na matatagpuan sa pagitan ng Scotland at England. Isang maliit ngunit mayamang kaharian, ipinadala siya ng kanyang amang hari sa pilipinas upang mag aral sa Phantomhive Academy isang Dormitory school na pag-aari ng kanilang pamilya. Sa kanyang pagdating sa nasabing lugar magkikita silang muli ng kanyang nakatatandang kapatid na matagal na niyang hindi nakita at makakakilala ang mga taong magiging malaki ang bahagi sa kanyang buhay.

LanaCross23 · Teen
Not enough ratings
1