Webnovel

Read Best Billionaire truelove Novels Online 2020

Billionaire truelove

Sort by
The Frog Princess and the Handsome billionaire

The Frog Princess and the Handsome billionaire

Hindi naniniwala si Annika sa mga fairytale endings, para sa kanya, ang mahirap ay para lang sa mahirap, sa telenovela lang nangyayari na magkatuluyan ang mahirap at mayaman, at higit sa lahat, hindi pwedeng magkatuluyan ang gwapong lalake at panget at matabang babaeng kagaya niya. Pero paano kung isang araw ay may isang gwapong nilalang at bilyonaryo pa daw ang bigla na lang sumulpot sa buhay niya? Maniniwala na kaya ang ating Frog Princess na meron nga talagang happy ending kagaya sa mga fairytales?

iamyanagi · Realistic Fiction
Not enough ratings
1