Webnovel

Read Best Adapted to manga Novels Online 2020

Adapted to manga

Sort by
Talk Back and You're Dead!

Talk Back and You're Dead!

Simple lang naman ang gusto ni Samantha sa buhay, ang maka-graduate na may highest honors at talunin ang karibal niya sa academics na si Audrey. Pero nagulo ang buhay niya nang makilala niya si TOP, isang notorious na gang leader sa lugar nila. At dahil sa isang pagkakamali na dapat niyang pag-bayaran, masasangkot siya sa maraming gulo. Makabalik pa kaya sa dati niyang buhay si Samantha o habangbuhay na siyang masasama sa gulo na dala ni TOP?

AlesanaMarie · Contemporary Romance
4.79
The Irregular At Magic High School (Updated)

The Irregular At Magic High School (Updated)

Magic. It is a product of neither legends nor fairy tales, but instead has become a technology of reality since a time unknown to people. Supernatural power became a technology systematized through magic, while magic became a technical skill. A “Supernatural Power User” became a “Magic Technician”. Magic Technicians (in short, Magicians) are nurtured through Magic High Schools and Universities. This is a story about: A defective elder brother and low achiever. A perfect, flawless younger sister and high achiever. After both siblings entered a Magic High School, The stage of daily turbulence was unveiled —.

JunnoKen · Fantasy
Not enough ratings
1