Webnovel

Read Best Action tagalog romance trhill Novels Online 2020

Action tagalog romance trhill

Sort by
Married to the Mafia Boss (TAGALOG)

Married to the Mafia Boss (TAGALOG)

TITLE: MARRIED TO THE MAFIA BOSS GENRE: ACTION, THRILL AND ROMANCE PAGMAMAHAL yan ang unang nararamdaman ng dalawang taong nag papakasal at mag papakasal. Ngunit paano kung walang pagmamahal ng dalawang tao ang mag papakasal? Zyrill Luke Lee he's a one of successful businessman in a young age. Matatawag siyang seryoso, gwapo, talentado at talagang magaling sa larangan ng pag nenegosyo ngunit hindi nila alam na may malaking tinatago ito. He's a mafia boss. Hindi gaanong kilala ang grupo niya ngunit magaling siya sa larangan ng pakikipag laban. Pinatay ang mga magulang nito and he want give a justice for his parent kaya talagang porsigedo itong makahigante sa mga pumatay sakanyang mga magulang. Nakahanap siya ng solosyon at alam niyang malaking tulong iyon. Kayamanan at kapangyarihan. He well be a boss of the famous mafia group pero he need to be MARRIED para makuha ang tronong iyon. And Maika Angel Villamor she's just a simple and kind beautiful girl. Isang katulong na napunta sa maynila dahil sa kahirapan sakanyang probensya. Mabait siya sa lahat. She's a sunshine of her family. Palaging nakangiti sa lahat but she's emotional na mabilis umiyak fir a little thing reason and she's really kind person. ~♪~♪~♪~♪~♪ This is works of fiction. Names, characters, business, places, events, and incidents are either the products of the author's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual person, living or died, or actual events is purely coincidence. Mae: May mga inaasahan pong mga wrong grammar, typos or spelling dahil hindi naman po ako perpekto, tao lang din at nag kakamali.

MaeKim12345 · Martial Arts
Not enough ratings
1