Webnovelavatar

Read Best Love teen Novels Online 2021

Love teen

Sort by
alt

A Love That Wasn't Meant To Be

She became friends with him over a short period of time but what happens when one of them falls in love

Aria_005 · Teen
Not enough ratings
alt

Hello, December (Winter Series #1)

Fears. What ifs. Doubts. Ilan lang 'yan sa pwede mong maramdaman sa oras na mahulog ka sa dapat ay kaibigan mo lang. Bianca Melendez, the always so-confident kind of girl. Pero 'yon ang akala ng iba. Ang hindi nila alam ay may isang bagay itong hindi gustong ipaalam sa marami, lalo na lalaking kaibigan niya. Nakakatawa, hindi ba? Pagdating sa taong yun ay tumitiklop siya. Natatakot siya. Kaya ang sinabi niya sa sarili ay hindi kailanman siya aamin. Bumagyo man ng pagkalakas lakas o magkamatayan man, hindi siya aamin. Pero paano kung may isang pangyayari na magtutulak sa kanya para muling tanungin ang sarili - sasabihin ko ba o hindi na lang? Will she risk this? Will she risk their friendship for uncertain relationship? To those who are afraid of taking risks. To those who are always full of what ifs and doubts. The first story of Winter Series is dedicated to you.

philourain · Teen
Not enough ratings
1