Webnovel

Read Best Unconditional love Novels Online 2020

Unconditional love

Sort by
TIMELESS ONES (FILIPINO ROMANCE)

TIMELESS ONES (FILIPINO ROMANCE)

Ipinangako ni Fritz sa sarili niyang walang ibang babae siyang iaakyat sa dream house niya maliban kay Julia. Ang nag-iisang babaeng minahal at minamahal niya mula pagkabata. Pero nasira ang pangakong iyon nang hingin ng isang malapit na kaibigan na patuluyin niya doon ang isang nangangailangan na sa kalaunan ay napag-alaman niyang si Julia pala. Time is forever for those who love truly. Pero paano mangyayari iyon kung nariyan ang asawa ni Julia na siyang mas may higit na karapatan sa babaeng pinakamamahal niya?

JessicaAdams · Contemporary Romance
Not enough ratings
THE THIRDS BOOK 2: UNCONDITIONALLY (OATH NECKLACE)

THE THIRDS BOOK 2: UNCONDITIONALLY (OATH NECKLACE)

Si Dave? Sa unang tingin mukha itong suplado. Notorious playboy type, gayun pa man ay relax ang aura ng mukha nito. Halatang may lahing Latino. Obvious iyon sa kulay nitong hindi maitim at hindi rin maputi, sobrang ganda ng ilong at pula ng labi. At ang buhok nitong medyo kulot na may kahabaan ay parang itim na damong gumapang pababa sa batok nito. At siguro kung ganito kagwapo ang boyfriend niya, ready siyang umiiyak ng kahit ilang beses pa! Pero hindi siya pinaiyak ni Dave. Dahil higit pa yata sa kayang gawin ng sinomang lalaki ang ginawa nitong sakripisyo at pagpoprotekta kay Audace. At ang lahat ng iyon ay sapat na para mahalin niya ito ng buong puso. Ang maganda pa, mahal na mahal rin pala siya ng binata. Masasabi niyang masyado siyang imperfect para sa isang lalaking katulad ni Dave kaya unti-unting nilamon ng matinding insecurity ang puso niya. Pero gaya ng madalas na mangyari noon pa man. Naroon parin si Dave para sagipin siya. Pero hanggang kailan siya kayang sagipin ng kanyang knight in a shining armor? Paano kapag nalaman nito ang sikreto niya? Lalo na’t muling nagbalik si Alfred at nakahanda siya nitong bawiin kay Dave anuman man ang mangyari. Masagasaan na ang masasagasaan, masaktan na ang lahat ng pwedeng masaktan?

JessicaAdams · Contemporary Romance
Not enough ratings
HEAVENLY BLESSED

HEAVENLY BLESSED

The sweet girl Ji ah was loved by a person of her dream, her prince charming. Her only hope to live in this world.He loved her to the moon and back and she loved him more than that... Fate has different story for her... 3 men loved Ji ah so much that they almost ended up change everything for upturned... one changed her life upside down knowingly, unknowingly... one gave her life to live,to cherish,to love... one made her life safe paradise... And fourth one made her life hell for his revenge but is it true that he did was not fated? Or fate has it all...? ------ On the wedding day Ji ah she was left alone on the alter...Her future husband asked her to choose between him and the other guy who was also in love with Ji ah... Why? Because he thought it's her right to choose her love...But was that choice was really that simple? They both were in love with her but what about her heart? Did she really have right to love??? A sweet love story which turned into rollercoaster ride of emotions...Revenge, deception, murders, conspiracy... A simple life of simple girl changed into mystery... Will these three people ever get the answers for all questions? Will her memory will come back again to tell her the biggest secret of her life? Will they ever able to find out the truth of Ji ah's first love Seojoon's disappearance...? Yes it's not just a simple love story but don't expect the rollercoaster ride will start immediately because it is supposed to go up slowly if you want enjoy it fullest... Author is writing for first time so many mistakes are unavoidable..Changed the synopsis many times...but I think I am satisfied now... All the pics are not own by me... I don't have any rights on them. Be patient with slow start and enjoy the ride... Story is slow...story is slow...story is slow.... This author only expect your moral support by commenting.....I thinks it's not hard readers...Waiting for you...

Scarletheart84 · Contemporary Romance
Not enough ratings
The Awakening: The Daughter of Hell

The Awakening: The Daughter of Hell

She thought her life before college was horrific. Little did she knew that the worst was yet to come....

alisha_writes · Fantasy Romance
Not enough ratings
Fox has no heart

Fox has no heart

“I’m a fox not a human.” “I know, you’re a fox.” “Then, why do you follow me?” “I like you.” “But I won’t like you. I don’t have a heart.” “Then, I will give you my heart.” Its a simple tragic love story about a fox demon and a human child.

purplerose · Teen
Not enough ratings
1