Webnovel

Read Best Primero series Novels Online 2020

Primero series

Sort by
(Primero #1) He Abused Me

(Primero #1) He Abused Me

Samantha Angeles have an angelic face that every woman wanted to have, she's a smart lady yet a Maria Clara type. She is a college graduate and she luckily got the opportunity to be one of the employee's of Olive Company. She knew from the start that there's something wrong in all the things that's happening to her. Alam niyang may iba, nung tinanggap pa lang siya nang walang pagiinterview na nangyari ngunit ito'y hindi niya lamang pinagtuunan ng pansin. Days passed but unexpected scenario happend. Her boss, Sky Olive got her. Wala siyang kaide-ideya kung ano ang mga dapat niyang gawin, everything was a blast at lahat ay malabo para sa kanya. But one thing is just for sure, sa lahat ng malabo na at walang paliwanag para sa kanya ay ang nararamdaman niya lang ang maliwanag. Love is sacrificing and it's all about pain too. Sabi ng iba, kaakibat ng pagmamahal ang sakit ngunit hanggang kailan niya makakaya ang sakit na dulot ng taong mismong minamahal niya?

CriSnickers · Realistic Fiction
Not enough ratings
1