Webnovelavatar

Read Best Opposite attract Novels Online 2021

Opposite attract

Sort by
alt

EXTRASENSORY TRILOGY: VISION

VISION: (BOOK 1: Extrasensory Trilogy) Written by: JL Dane TEASER: SINASABI nilang bihira sa tao ang magkaroon ng kakaibang power or sixth senses since five senses lang naman mayroon ang tao. Pandinig, pandama, panlasa, pangkita at pang-amoy. Pero paano kung nagkapalit-palit ang mga senses na iyan? O nadagdagan ng pambihirang regalo? Masasabi pa bang useful ang isang tao? Kilalanin si Aerra Carinan at ito ang mga bagay na nangyaring babago sa buhay niya. Ginamit ni Aerra ang kakaibang kakayahan para gumanti sa mga taong nanakit sa kanila at pumatay sa kanyang ina. Hindi niya alam na ang taong malapit sa kanya ay isa pala sa kinasusuklaman niya. Paano kaya niya mababago at matatanggap ang lahat dahil sa kanyang extrasensory power?

JL_Dane ยท Fantasy Romance
Not enough ratings
1