Webnovelavatar

Read Best Narcolepsy disorder Novels Online 2021

Narcolepsy disorder

Sort by
alt

See you soon, Estella

Acceptance Series #1: Estella Abaigar Life is beautiful and sometimes it's difficult, but it's not impossible. Mga bata palang ay magkakilala na si Estella Abaigar at Reynold Debaji. Magkapitbahay sila na hindi naglaon ay naging magkaibigan. Naging sandalan ang isa't-isa, naging takbuhan kapag mayroong problema. When Estella is on 8th grade, her parents found out that she had a narcolepsy. Isang uri ng karamdaman na rare at makakaapekto ng labis sa kanyang pagtulog. Madalas na atakehin ang dalagita nito sa hindi inaasahang oras. Kaya naman nang tumuntong siya bilang mag-aaral ng grade 10 ay kinailangan niyang tumigil pansamantala. Labis 'yong ikinalungkot ng dalagita, lalo pa at kakamatay lang ng kanyang ina ng dahil rin sa sakit. Meet Reynold, isang lalaki na handang gawin ang lahat para sa babaeng mahal niya. Mula pagkabata ay may namumuo ng pagmamahal mula sa kaibuturan ng kanyang puso para kay Estella. Subalit nang dahil sa karamdaman nito ay mas pinili niyang maging kaibigan. Mapanatili kaya ng binatilyo ang pagkakaibigan kung iba ang isinisigaw ng puso niya? Susugal ba siya sa pag-ibig kahit na sa bandang dulo ay alam niyang matatalo siya? "There can be miracles Estella," sambit niya ng may namumulang mga mata, "When you believe." -Reynold Debaji. Plagiarism is a crime. Copyright 2019 by LavenderPen All Rights Reserved ___________________ PS. You can follow me too on Wattpad and Dreame for more stories. My username there were same as goes by LavenderPen. See yah there, everyone.

LavenderPen ยท Teen
Not enough ratings
1