Webnovel

Read Best Filipino stories Novels Online 2020

Filipino stories

Sort by
HORROR STORIES

HORROR STORIES

True Philippine Ghost Stories

OctoberGirl · Horror&Thriller
Not enough ratings
Until Death Do Us Apart

Until Death Do Us Apart

Si Cataleya Lopez ay isang ordinaryong tao, nabubuhay ng tahimik at masaya kasama ang mga kaibigan. Hanggang sa nakilala niya si Travis Leonardo na may malaking papel sa buhay niya at hindi nagtagal nalaman ni Cataleya na isa siyang anak ng tao't immortal, hanggang sa natuklasan niya ang angking lakas, nagkaroon ng pagsubok subalit patuloy nanghawak sa minamahal. Niloko't sinaktan ngunit patuloy lumaban-sa huli'y pag-ibig pa rin ang nanaig.

Celestine_Lascano · Fantasy
Not enough ratings
1