Webnovel

Read Best Chiến đấu Novels Online 2020

Chiến đấu

Sort by
Apocalypse-ial | Ngày tàn tận thế

Apocalypse-ial | Ngày tàn tận thế

Trong một thế giới bình thường của nhân loại thì một biến cố xảy. Thế giới bị các zombies (xác sống), quái vật và những thần thoại xa xưa xâm chiếm. Khắp nơi đều bị phá hoại và vào loạn lạc. Nhưng loài người đã đi trước một bước. Họ đã tạo ra những đảo trời khổng lồ bay lơ lửng trên không với các thiết bị tiên tiến. Họ rời đi để lại mặt đất hoàng toàng. Những kẻ không theo kịp đã bị bỏ lại thế giới này cho đến chết. Mặc dù vậy, một cô gái sống sót qua đợt thảm họa đó được ban cho sức mạnh. Từ đó, cô muốn đấu tranh khôi phục lại mảnh đất và tìm ra nguyên do đằng sau vụ việc này.

NhanTN4 · Fantasy Romance
Not enough ratings
1