Webnovelavatar
1600196680403
Aysel_Inara

Aysel_Inara

Lv4

𝐡𝑒 π‘“π‘’π‘Žπ‘Ÿπ‘™π‘’π‘ π‘  𝑖𝑛 π‘‘β„Žπ‘’ π‘π‘’π‘Ÿπ‘ π‘’π‘–π‘‘ π‘œπ‘“ π‘€β„Žπ‘Žπ‘‘ 𝑠𝑒𝑑𝑠 π‘¦π‘œπ‘’π‘Ÿ π‘ π‘œπ‘’π‘™ π‘œπ‘› π‘“π‘–π‘Ÿπ‘’ (ΰΈ‡'Μ€-'́)ΰΈ‡

2019-06-03 JoinedPakistan
-d

Writing

39.7h

of reading

216

Read books

Badges

11

Moments

597
 • Aysel_Inara
  Aysel_Inara28d
  Posted

  A review by Aysel here, you know what it means ;) I won't say much because I personally know the author and her writing. Just give it a go and you won't regret it. β€πŸ™Œ

  alt
  Alpha's Mismatched Mate
  Fantasy Β· Hira_Shoukat
  detail
 • Aysel_Inara
  Aysel_Inara2mth
  Replied to Haitian_Cheri

  There are just lots of flashbacks indicated to explain such things

  "But if you follow my orders then you may survive later, If not then you will have a future, more terrible comparatively death because Ronan Ross would never forgive you at any cost. Only your life would satiate his revenge for kissing his wife."
  alt
  Femme Fatale:The Queen Of Chess
  Contemporary Romance Β· Aysel_Inara
  detail
 • Aysel_Inara
  Aysel_Inara3mth
  Replied to NotBeatrix

  Yup yup, you're right

  Chapter 1
  alt
  Deleted...............
  Contemporary Romance Β· Rayne_Rue
  detail
 • Aysel_Inara
  Aysel_Inara3mth
  Commented

  The chapter length feels 500 words, please extend it to standard 1k words at least.

  Ch 1 Chapter: 2
  alt
  Deleted...............
  Contemporary Romance Β· Rayne_Rue
  detail
 • Aysel_Inara
  Aysel_Inara3mth
  Commented

  Better give catchy titles to the chapters.

  Chapter 1
  alt
  Deleted...............
  Contemporary Romance Β· Rayne_Rue
  detail
 • Aysel_Inara
  Aysel_Inara4mth
  Replied to Night_Crawler619

  The professor from earlier chapters

  'The chaos element for humans,' Lieutenant Dyester thought while resuming his position on the table. 'He needs an excellent martial art to compensate for this weakness. I wonder if the higher-ups still remember their debt.'
  alt
  Chaos' Heir
  Fantasy Β· Eveofchaos
  detail
 • Aysel_Inara
  Aysel_Inara5mth
  Commented

  I'd start reading author notes first before reading chapter xDD

  Ch 6 Bounded
  alt
  Young Master in the Apocalypse
  Fantasy Β· Avan
  detail
 • Aysel_Inara
  Aysel_Inara5mth
  Commented

  Yikes! So it's like he has lived a loop of same stuff?

  Everything was, action for action, the same as his dream, mere hours before that baneful monstrosity's attack claimed their lives. On the other hand, though, he had enjoyed similar activities daily in the last two years, so it was hard to be sure which was true and which was false.
  alt
  Young Master in the Apocalypse
  Fantasy Β· Avan
  detail
 • Aysel_Inara
  Aysel_Inara5mth
  Commented

  I'd have been scared as shiz!

  Surprised, Viktor turned around on instinct to see who said it, only to discover that there was no one else with him.
  alt
  Young Master in the Apocalypse
  Fantasy Β· Avan
  detail
 • Aysel_Inara
  Aysel_Inara5mth
  Commented

  0.0

  "Blyat!!" A loud curse resounded through the air, startling those nearby.
  alt
  Young Master in the Apocalypse
  Fantasy Β· Avan
  detail
 • Aysel_Inara
  Aysel_Inara5mth
  Commented

  Oh my! 😳

  "Devil? How could it be? How could a devil reside inside a human body?" The Great Emperor's eyes were wide open as he spoke.
  alt
  Sword Devil Also Dual Cultivates?
  Eastern Fantasy Β· Sabin_Subedi_Fei
  detail
 • Aysel_Inara
  Aysel_Inara7mth
  Posted

  Just friggin read it! I love it and I was a super good experience to read such a refreshing story πŸ˜Œβ€πŸ˜˜πŸ˜πŸ˜›πŸ˜œ the author knows what she's doing and she's good at it!

  alt
  Love at First Night
  Contemporary Romance Β· _Elle
  detail
 • Aysel_Inara
  Aysel_Inara7mth
  Replied to yasaa

  Current version is edited, personally by me.

  Anger
  alt
  Sold To An Alpha
  Fantasy Romance Β· AngelLily
  detail
 • Aysel_Inara
  Aysel_Inara7mth
  Commented

  To long again, even longer sentences. It looks hella weird on phone even though i'm currently o pc but the outlook is unpleasant.

  This paragraph has been deleted.
  alt
  UNCHAINED
  Fantasy Β· Jane_Chunli
  detail
 • Aysel_Inara
  Aysel_Inara7mth
  Commented

  Too long paragraph, which can be split into 3

  This paragraph has been deleted.
  alt
  UNCHAINED
  Fantasy Β· Jane_Chunli
  detail
 • Aysel_Inara
  Aysel_Inara7mth
  Commented

  Good, Good!

  "Girls aren't nice here. If they see you weak they will destroy you. You have to get stronger and a thicker skin so that nobody will take advantage of you." He explained.
  alt
  Lethal Love - Seduced By The Alpha
  Fantasy Romance Β· Elle_Lynn
  detail
 • Aysel_Inara
  Aysel_Inara7mth
  Commented

  Bruh! She is a hooman, can't eat raw stuff

  Ch 3 Why did you choose me?
  alt
  Lethal Love - Seduced By The Alpha
  Fantasy Romance Β· Elle_Lynn
  detail
 • Aysel_Inara
  Aysel_Inara7mth
  Commented

  YES, ANSWER US

  "Why did you choose me if we barely know each other?" Her voice peaked while goosebumps formed on her arms as Derrick's crimson red eyes lit up hearing her question.
  alt
  Lethal Love - Seduced By The Alpha
  Fantasy Romance Β· Elle_Lynn
  detail
 • Aysel_Inara
  Aysel_Inara7mth
  Commented

  OwO super fast, super good!

  Grace widened her eyes, she turned her head to the side but accidentally for the rush of the moment she turned to the same side of Derrick, and now their lips were only a few inches apart. She held her breath for the extremely closeness and another thrill ran through her spine.
  alt
  Lethal Love - Seduced By The Alpha
  Fantasy Romance Β· Elle_Lynn
  detail
 • Aysel_Inara
  Aysel_Inara7mth
  Commented

  IKR! Pls hug me too!

  Derrick cupped Grace's chin, his warm touch on her chin sent her shivers all over her back, she involuntary lifted her gaze to meet his, and when he hinted a smile she blushed. How could a werewolf be so handsome and look so kind when he was described as the worst creature in the entire world?
  alt
  Lethal Love - Seduced By The Alpha
  Fantasy Romance Β· Elle_Lynn
  detail