Webnovel
THE THIRDS BOOK 2: UNCONDITIONALLY (OATH NECKLACE)
novel - Contemporary Romance

THE THIRDS BOOK 2: UNCONDITIONALLY (OATH NECKLACE)

JessicaAdams

Completed · 19K Views

What is THE THIRDS BOOK 2: UNCONDITIONALLY (OATH NECKLACE)

THE THIRDS BOOK 2: UNCONDITIONALLY (OATH NECKLACE) is a popular web novel written by the author JessicaAdams, covering ROMANCE, LOVE, FIRST LOVE, COLLEGE LIFE, UNCONDITIONAL LOVE, FILIPINO ROMANCE, Contemporary Romance genres. It's viewed by 19K readers with an average rating of 0/5 and 0 reviews. The novel is over and can be read all 26 chapters in Webnovel with all rights reserved.

Synopsis

Si Dave? Sa unang tingin mukha itong suplado. Notorious playboy type, gayun pa man ay relax ang aura ng mukha nito. Halatang may lahing Latino. Obvious iyon sa kulay nitong hindi maitim at hindi rin maputi, sobrang ganda ng ilong at pula ng labi. At ang buhok nitong medyo kulot na may kahabaan ay parang itim na damong gumapang pababa sa batok nito. At siguro kung ganito kagwapo ang boyfriend niya, ready siyang umiiyak ng kahit ilang beses pa! Pero hindi siya pinaiyak ni Dave. Dahil higit pa yata sa kayang gawin ng sinomang lalaki ang ginawa nitong sakripisyo at pagpoprotekta kay Audace. At ang lahat ng iyon ay sapat na para mahalin niya ito ng buong puso. Ang maganda pa, mahal na mahal rin pala siya ng binata. Masasabi niyang masyado siyang imperfect para sa isang lalaking katulad ni Dave kaya unti-unting nilamon ng matinding insecurity ang puso niya. Pero gaya ng madalas na mangyari noon pa man. Naroon parin si Dave para sagipin siya. Pero hanggang kailan siya kayang sagipin ng kanyang knight in a shining armor? Paano kapag nalaman nito ang sikreto niya? Lalo na’t muling nagbalik si Alfred at nakahanda siya nitong bawiin kay Dave anuman man ang mangyari. Masagasaan na ang masasagasaan, masaktan na ang lahat ng pwedeng masaktan?

Tags

6 tags