Webnovel
Desliz del Tiempo (Filipino) COMPLETED
novel - Fantasy Romance

Desliz del Tiempo (Filipino) COMPLETED

AuraRued

Ongoing · 17.9K Views

What is Desliz del Tiempo (Filipino) COMPLETED

Desliz del Tiempo (Filipino) COMPLETED is a popular web novel written by the author AuraRued, covering CEO, ROMANCE, REINCARNATION, LOVE, HISTORICAL, AMNESIA, TIMETRAVEL, OFFICE, SECONDCHANCE, RUDEGUY, Fantasy Romance genres. It's viewed by 17.9K readers with an average rating of 0/5 and 0 reviews. The novel is being serialized to 21 chapters, new chapters will be published in Webnovel with all rights reserved.

Synopsis

After a long arduous day, Alexa found herself in an old 'greasy-spoon'. Habang tahimik siyang kumakain ay bigla na lang lumindol nang malakas at gumuho ang buong gusali, lahat ng taong nandoon ay natabunan pati na siya. Nagising si Alexa sa lugar na kahit sa panaginip ay hindi pa niya napuntahan. Pati ang mga taong nakapaligid ay hindi niya kilala, katawa-tawa din magsalita at manamit ang mga ito dahil animo'y nasa isang dula. Naisip niya na lahat ng iyon ay isa lamang kakatwang panaginip. Sa panaginip niyang iyon ay nakilala niya si Juan Diego Velez, the oldest son of familia Velez , ang mortal na kaaway ng Monserrat, ang kanyang pamilya. Despite the rumors and undeniable family feud, she could not bring herself to fear him, let alone fall inlove at ganoon din ito sa kanya. Ngunit dahil sa komplikadong relasyon, they were forcefully separated by her family. Nasaksihan niya kung paano nagwakas ang buhay nito. That was when she suddenly woke up from a deep slumber ngunit bakit ang lahat ng emosyon lalo na ang sakit na kanyang nadama ay tila totoo? Lalo lamang siyang naguluhan nang makilala ang presidente ng bago niyang pinagtatrabahuhan. The man possessed the very face of Diego.

You may also likeMore

ratings

  • Overall Rate
  • Writing Quality
  • Updating Stability
  • Story Development
  • Character Design
  • world background

Reviews

WoW! You would be the first reviewer if you leave your reviews right now!

Supports

More about this book

General Audiencesmature rating
Report