Webnovel

Read Best Whodunnit whodunit Novels Online 2020

Whodunnit whodunit

Sort by
Werewolf Trans: Fan Stories

Werewolf Trans: Fan Stories

*The Werewolf Game is coming soon#tm* A remake of the classic game, Werewolf Transylvania. Follow this story for updates on the development of the project or visit the discord at https://discord.gg/bNXPwc4 -------------------------------------------- (Each chapter is a stand-alone perspective from a different player) A group of players is selected by the dread God Falanor to play a game. Reborn as villagers whose sole purpose is to build, survive, thrive, and defeat the Werewolf among them. For one of them is a wolf, though none know till nightfall when he transforms and takes his cursed form. With the day he turns to his human form, weak, and vulnerable. They are given one command, one sole purpose, to build, to hunt, to thrive, and to survive. To either hunt the Wolf, or hunt men. This is their story.

OKelley · Fantasy
Not enough ratings
Wild Blood

Wild Blood

Nasa peligro ang buhay ng mga estudyante ng seksyon Euclid sa kamay ng gumagalang killer sa loob ng kanilang eskwelahan. Subalit napag-alaman nilang isa sa kanilang mga kaklase ang pumapatay. At wala silang maaaring gawin kung hindi ang unahan na matukoy at mapaslang ito, dahil baka maubos na lamang sila nito ng walang kalaban-laban. Mapapatay pa kaya nila ang naturang killer gayong hindi nila alam ang tunay na katauhan nito? Mapatay pa kaya nila ang puno't-dulo ng lahat? Pero paano kung hindi lang pala isang normal na patayan ang nagaganap sa loob ng paaralan nila? Paano kung matuklasan nila na nakasalalay pala ang kanilang mga buhay sa isang programa sa telebisyon?

IcyDominance · Horror&Thriller
Not enough ratings
1