Webnovel

Read Best Wanted Novels Online 2020

Wanted

Sort by
Wanted: Sexytary (R-18)

Wanted: Sexytary (R-18)

Lumuwas ng Maynila si Carolline nang mamatay ang kaniyang magulang. Upang makaahon sa buhay ay nag-apply siya bilang secretary sa VL Company. Pero hindi niya inaasahan na ibang trabaho pala ang gagampanan niya.

GreenCoated · Contemporary Romance
Not enough ratings
1