Webnovelavatar

Read Best Virtudazo Novels Online 2021

Virtudazo

Sort by
alt

The One That Got Away

Papalabas na sana siya ng office nang makasalubong ang dalawang High school student para sa isang interview. Sa una ay tinanggihan niya ngunit kalaunan ay napapayag din siya. Nang sumunod na araw, hindi niya aakalain na dahil dito ay muling magbabalik siya sa panahon kung saan una niyang nakila ang kaniyang 'the one that got away.'

TripleSpade ยท Teen
Not enough ratings
1