Webnovelavatar

Read Best Vietnamese Novels Online 2021

Vietnamese

Sort by
alt

[BL] Tôi và Anh

Couple chính: Hòa x Vĩ (Tân Di Hoài) Thể loại: Đam mỹ, thịnh xuyên, ngọt ngào. Tình trạng: Đang tiến hành. Tác giả: Soonie (Cỏ bốn lá) Giới thiệu: Hòa và Vĩ gặp nhau trong một đêm trăng sáng. Một người kể, một người nghe. Ai cũng không biết đối phương nghĩ gì. Chỉ tâm tình qua đêm tối cô đơn. Dìu nhau đi qua những năm tháng êm đềm của cuộc sống xô bồ. Một người hết lòng vị một kẻ chưa bao giờ gặp mặt. Một kẻ vì được cứu vớt, vì được cảm nhận hơi ấm của con người, dựa dẫm không dám buông tay. Họ đến với nhau vì định mệnh, đến lúc xa nhau, người đi kẻ ở, không tránh ai được. Một lần nữa, họ gặp nhau, trong một thế giới, một thế giới hòa bình. Liệu rằng, một lần nữa họ tìm được nhau. Giữa thành phố vội vã, thời gian chạy đi không có điểm dừng chẳng chờ người đuổi tới. "Thế giới này, hãy để em bảo vệ anh. Được không?"

Anh_Thy_5171 · LGBT+
Not enough ratings
1