Webnovel

Read Best Venniex Novels Online 2020

Venniex

Sort by
Famous Idol and Me

Famous Idol and Me

Isang babaeng pinakawalan ang kaniyang minamahal para lang sa pangarap nito na maging sikat na mananayaw at manganga-awit paano kung isang araw? magkita ulit sila at dun ulit manunumbalik ang kanilang naudlot na pag mamahalan. Meet Venniex Zydejyl Santos, the girl who still inlove in his Famous Ex-Boyfrien? Meet Kenji Henfelix Santiago, famous, handsome and sexy. Ex Boyfriend of Miss Vennie, Ano kayang mangyayari kung magtagpo ulit sila?

vievientrie_02 · Teen
Not enough ratings
1