Webnovelavatar

Read Best Uno santa Novels Online 2021

Uno santa

Sort by
alt

[Hảo Đa Vũ] Gặp Em • Ở Cạnh Em

Tên: Gặp Em Ở Cạnh Em Tác giả: Vamese Couple: Hảo Đa Vũ (Santa x Lưu Vũ) Ngày sinh: 5:00pm 24/04/2021 Tình trạng: Đang lết... Thể loại: cổ trang, nghệ thuật, chậm nhiệt, ngược nhẹ, thanh thủy văn,... Văn án: "遇见你很开心很幸福" Lưu Vũ đã nói như vậy với Santa vào đêm hai người cùng uống rượu bên bờ hồ ấy. Anh cũng muốn nói với cậu cái gì đó tương tự, để cho cậu thấy rằng chúng ta chính là phải được ở bên nhau. "和你在一起是我唯一的愿望" Chứ không phải cảnh một mất một còn như thế này. Warning: Truyện chỉ được đăng duy nhất trên ứng dụng Webnovel và page facebook Mây Trôi Mỹ Lệ • Thập Kỉ Viết Lách, nghiêm cấm đem đi bất kì nơi đâu mà không có sự cho phép của tác giả. Nếu đem đi mà không xin phép sẽ bị coi là vi phạm bản quyền và không tôn trọng tác giả

Vamese · LGBT+
Not enough ratings
1