Webnovelavatar

Read Best Unedited Novels Online 2021

Unedited

Sort by
alt

Because You Loved Me [Tagalog Novel] Published under PHR

"I have been loving you all my life, wala nang pag-asang magbago pa iyon. Kahit pa mapagod ka sa pagmamahal kong ito." "I've missed you" are not the words you expect to hear from your new boss. Especially when you had punched that boss twice when you were younger and you had sworn to hate the guy for the rest of your life. Kaya naman nang sabihin iyon ni Menriz, ang bagong boss ni Anikka, nang muli silang magkita pagkalipas ng ilang taon ay nawindang ang buong sistema niya. Pero hindi pa ito nakontento roon. Sa araw-araw ay hindi ito pumapalya sa pagpapapansin sa kanya. Until he finally confessed his feelings towards her. Matagal na raw may gusto si Menriz sa kanya at ngayong bumalik na siya, sisiguruhin daw nito na magugustuhan din niya ito! Pero imposible iyon. Dahil nang nakawin ni Menriz noon ang first kiss niya, ipinangako ni Anikka sa sariling kamumuhian ito habang-buhay. Pero bakit hindi niya maipaliwanag ang kakaibang tibok ng puso tuwing napapalapit siya rito? At bakit parang lumilipad ang iba niyang problema at si Menriz na lang ang pumupuno sa magulong isipan niya? The world must be ending!

Eira_Alexis_Sotto · Contemporary Romance
Not enough ratings
alt

The Scars She Left Behind

Once they were madly in love. Nothing could come between them . . . until one fatal day. Bryson's love, ripped from his life in an instant from an accident that couldn't be stopped. Will his wishes be answered? Will he ever be able to move on with Natalie after everything that happened with Summer? What happens when everything he thought was true, is all just a lie? ♡ Read on to find out. Copyright © 2018 Autumn Equinox

Autumn_Equinox · Teen
Not enough ratings
alt

Interviews of the Apocalypse

Well, what would you say if you were interviewed after the world ended?

Alex_Ahmed · Sci-fi
Not enough ratings
1