Webnovel

Read Best Territorial Novels Online 2020

Territorial

Sort by
Hybrid's Territory (Tagalog Bxb)

Hybrid's Territory (Tagalog Bxb)

Dahil sa kakaibang kulay ng kanyang mga mata, isang halimaw ang turing sa kanya ng iba. Sinasaktan. Tinataboy. Walang may gustong lumapit at makipagkaibigan. Lahat ay kinasusuklaman siya. Kayang indain ni Louise ang lahat ng iyon basta't nariyan lang ang kanyang pamilya. Subalit sa pagkawala ng mga ito, nawalan na rin siya ng tibay ng loob. Ngunit umabot sa sukdulan ang galit sa kanya ng mga tao. Siya ang tinuturong salarin sa sunod-sunod na pagpaslang sa kanilang bayan. Isang gabi, kinuyog siya ng taong bayan. Gusto siyang patayin. Tumakbo siya ngunit nakorner siya ng mga ito. Wala siyang ibang pagpipilian kung 'di ang pumasok sa loob ng Dermont forest. Ang pinakdelikadong lugar sa bayan Dermont. Walang nakakalabas na buhay sa lahat na mapangahas na pumasok dito. Hindi na siya hinabol ng taong bayan subalit kakaibang nilalang naman ang gusto siyang paslangin. At ang kakaibang nilalang na ito ay hindi lang nag-iisa, kung 'di marami sila! At hindi niya inaasahan na sa pagising niya, ibang mundo na ang kinasasadlakan niya at sa tingin niya'y dobleng hirap ang mas mararanasan niya lalo na sa isang nilalang na nagmamay-ari ng isang teritoryo.

Iamjaelopez · Fantasy
Not enough ratings
Kai Hill

Kai Hill

Kai is just a boy who loves to fight. His best friend and boyfriend turns against him and broke him into a million pieces, watch as this boy turns from a kind and loving boy into a angry, and destructive Guy all because of one key moment. Join us in this adventure as Kai, Lucas, Zane, Thorn, and Axel become the best of the best as the Black Panthers climb the ranks from #20 to the worlds strongest! P.S. I don't own the cover image...if the owner wants me to take it down just say something and I'll take it down... Kai is my own Oc, he has a unique personality... Sometimes he's angry and destructive and sometimes he's shy and silly its only after he finds that new special someone that he changes for the good

IceValkyrie · Fantasy
Not enough ratings
Angel With A Shotgun

Angel With A Shotgun

Claire Megrez Andromeda Born: January 15, 19xx Died: February 14, 20xx Age: 22 Pinagtaksilan ng matalik na kaibigan. Pinaniwala at ginamit ng tinuring niyang pamilya. Namatay sa kamay ng pinaka-pinagkakatiwalaan at pinaka-mamahal na lalake. Muling nabuhay sa ibang katauhan at baon ang alaala ng dating buhay at katauhan. Ito ang istoryang magdadala sa atin sa isa namang bakbakan. Pagpa-patawad? Pag-ibig? Paghihiganti? Ano ang mangingibaw?

Territorial_WP · Contemporary Romance
Not enough ratings
1