Webnovel

Read Best Teenage love Novels Online 2020

Teenage love

Sort by
Hello! Miss Manager

Hello! Miss Manager

Zhao Lingxi was devastated when she had to quit cheerleading after an injury. When her teacher asked for her help to manage the football club as a temporary manager, Zhao Lingxi agreed. But the football club's captain, Lu Minghan, did not approve of having her as their manager, and he doesn't plan to make her job any easier. ----- Cover: kirinlukis ----- Support me at https://ko-fi.com/zetsubouaichan

zetsubouaichan · Teen
Not enough ratings
Finding My Love Again

Finding My Love Again

Did you ever like someone? Someone YOU REALLY DON'T KNOW! Someone you met. BEFORE by chances. Talagang bang hindi lang sinasadya ang lahat? Nagkataon lang ang lahat? O nakatadhana na talagang mangyari ang lahat? There's a guy I know, na simula palang grade 6 ako kilala ko na . Hindi ko alam kung bakit tumatak ang mukha niya sa isip ko. Pero sa pangalawang pagkakataon na nakita ko siya, NAGUSTUHAN KO NA SIYA! Ang mga galaw niya, ang mga ngiti niya, ang ugali niya, ang bawat expression ng mukha niya, HINAHANGAAN KO YUNG LAHAT Nakatingin lang ako, humiling... na sana Lumingon sya, kasi may taong nakatingin sa kanya, AT AKO YUN! MAPAPANSIN PA KAYA NIYA, AKO? o HANGGANG TINGIN NA LANG TALAGA AKO?

Daoist260078 · Contemporary Romance
Not enough ratings
Blankong Papel

Blankong Papel

Habang abala sa pag-aayos ng gamit, isang kahon ang nakita ni Alice sa gamit ng kanyang yumaong ina. Nang buksan niya ito'y nagtaka siya nang makita ang mga blankong papel, luma na at tila napabayaan na rin. Sa isip niya, bakit naman magtatago ang kanyang ina ng napakaraming blankong papel?

xleehanx · Historical Romance
Not enough ratings
1