Webnovel

Read Best Tearjerker Novels Online 2020

Tearjerker

Sort by
If I Could Turn Back Time

If I Could Turn Back Time

A low rank concubine insisted to climb the royal watchtower while heavily pregnant. The emperor arrived just in time to prevent her from doing so. They do not have good relationship and he had something that she hold dear to. Why did the concubine treat the emperor coldly? Why did the emperor appears to be enjoying her company despite the countless time they ended up fighting with each other?

myra_chandelier · Historical Romance
Not enough ratings
Endangered Love: Will Love Conquer All

Endangered Love: Will Love Conquer All

Dr. Mikayla Stone a Cardiovascular Surgeon that knows everything about hearts but the question still stand if her heart will stay hers and if she can protect it from her patient Luke Walters? Join me in the ups and downs of their relationship and see if love will win at the end?

Mrssmithwriter · Contemporary Romance
Not enough ratings
THE RIGHT WAY TO LOVE (novella/Filipino)

THE RIGHT WAY TO LOVE (novella/Filipino)

“I knew he was trouble but I still chose to play a game with him. Stupid me.” “All you need to do is sleep with him. Just a one night stand.” Iyon ang pabor na hiniling kay Reeze ng pinsang si Martha na para bang nagpapabili lang ito ng suka sa tindahan. Ang gusto nito, ipamigay nang libre ang dangal niya sa ex-fiancee na gusto nitong paghigantihan. But she had no choice but to agree. And the night came. Maayos na sana ang lahat. Nasa kanya ang numero at susi ng kuwartong papasukin niya. Kaunting paglalasing lang at magsisimula na ang maitim nilang plano. Iyon nga lang, nagkandaloko-loko ang lahat… “Anong ginawa mo sa room na ‘yan?” Namimilog ang mga mata ng pinsang nakatingala sa pinto ng kwartong pinanggalingan niya. “Anong klaseng tanong ‘yan? ‘Tapos na ang pinagagawa mo. May nangyari na sa ‘min ng ex-fiancee mo. Happy now?” Inabot niya rito ang video camera. Laglag ang pangang tinignan siya ng pinsan. “What are you saying, Reeze? Hindi naman ‘yan ang kuwarto ni Arthur.” “Huh?” “Room 309. Not 306!” “30—what?” Napanganga siya’t napasinghap nang biglang bumukas ang pinto ng kuwarto sa likuran niya. Nag-slow motion ang ulo niya palingon sa gwapong lalaking nakasandal sa hamba ng pinto, nakasuot ng white robe, at nakakrus ang mga braso. Nakangisi ito. “Thank you for crashing into my room last night. I really enjoyed it.”

shylZ · Contemporary Romance
Not enough ratings
See you soon, Estella

See you soon, Estella

Acceptance Series #1: Estella Abaigar Life is beautiful and sometimes it's difficult, but it's not impossible. Mga bata palang ay magkakilala na si Estella Abaigar at Reynold Debaji. Magkapitbahay sila na hindi naglaon ay naging magkaibigan. Naging sandalan ang isa't-isa, naging takbuhan kapag mayroong problema. When Estella is on 8th grade, her parents found out that she had a narcolepsy. Isang uri ng karamdaman na rare at makakaapekto ng labis sa kanyang pagtulog. Madalas na atakehin ang dalagita nito sa hindi inaasahang oras. Kaya naman nang tumuntong siya bilang mag-aaral ng grade 10 ay kinailangan niyang tumigil pansamantala. Labis 'yong ikinalungkot ng dalagita, lalo pa at kakamatay lang ng kanyang ina ng dahil rin sa sakit. Meet Reynold, isang lalaki na handang gawin ang lahat para sa babaeng mahal niya. Mula pagkabata ay may namumuo ng pagmamahal mula sa kaibuturan ng kanyang puso para kay Estella. Subalit nang dahil sa karamdaman nito ay mas pinili niyang maging kaibigan. Mapanatili kaya ng binatilyo ang pagkakaibigan kung iba ang isinisigaw ng puso niya? Susugal ba siya sa pag-ibig kahit na sa bandang dulo ay alam niyang matatalo siya? "There can be miracles Estella," sambit niya ng may namumulang mga mata, "When you believe." -Reynold Debaji. Plagiarism is a crime. Copyright 2019 by LavenderPen All Rights Reserved ___________________ PS. You can follow me too on Wattpad and Dreame for more stories. My username there were same as goes by LavenderPen. See yah there, everyone.

LavenderPen · Teen
Not enough ratings
Holiday Diary

Holiday Diary

At eight years old, Nicholas Saint was forced to watch his mother slowly fall deep into a sea of insanity. Nick hoped every night, that one day his father would return to save them both from this sea of despair. But at an early age, Nick was forced to face the reality that the day would never come. Casting aside friends, and everything else in order to keep his family afloat. Accepting the fact that his father had just abandoned them and wouldn’t return. That he was the only one who could help his mom. But when Nick’s father returns, he soon learns the truth in his father's abandonment. That he left for the family business, and soon offers Nick the job of a lifetime. To become the new Santa Claus.

Heroicwings · Magical Realism
Not enough ratings
Each Night We Are Apart

Each Night We Are Apart

ssincerelyyours · Contemporary Romance
Not enough ratings
My Bleeding Heart  (English)

My Bleeding Heart (English)

She’s strong willed. She’s from a filthy rich and supportive family and she can have everything she wanted. Then she met Dean Lewis, their first encounter wasn’t good. The second they’ve met, she found out he was arranged to be married to her. And he acted like he didn’t know her at all. Well, she could do the same. But fate had another plan. And they were bound to be together. For better or for worst.

greighxx · Contemporary Romance
Not enough ratings
You Are Always Mine

You Are Always Mine

#1 Romance Of 2020 #1 Drama Of 2020 I dream that the above two statements will come true :) Am I expecting too much? How about you read and find out! There is LOVE, POETRY, HUMOR, PHILOSOPHY everything written and blend perfectly. -------------------------------------------- A civils aspirant falls in love with the girl that could make his world the most beautiful. But fate played a cruel role. Falling in love is easy, staying in love is all that matters! Do you think love stops career growth? Do you believe love at first sight? Do you believe in fate? Is your heart strong enough to handle the biggest fears? Read now to know what actually happened This is my first novel. Hope you like it :) Thank you for reading and feel free to share it with your friends and family.

TheSmileMaker · Realistic Fiction
Not enough ratings
Arepo

Arepo

a very short story about a man who's devotion is to an unknown god. this isn't my story but a story made up of Tumblr comments by 3 different users on a writing prompt post (sadeouphemist, ciiriianan, stu-pot) so please don't give it powerstones or anything of the sort. As for continuing this story, I might do that once I've developed my original work and I can tie this into it. probably not though. soon I'll be writing my own story called The Hidden God in an Office.

DumboOctopi · History
Not enough ratings
1