Webnovel

Read Best Tagalog romance Novels Online 2020

Tagalog romance

Sort by
My Beloved's Sin

My Beloved's Sin

Namatay ang asawa at anak ni Sabel dahil sa aksidente. Labis ang galit niya sa sakay ng kotseng pumatay sa kaniyang mag-ama. Gusto niyang pagbayarin ito sa kasalanan ngunit hindi makilala ng mga pulis kung sino ang sakay ng kotse. Ipinangako niya sa kaniyang sarili na gagawin niya ang lahat para ibigay ang hustisya sa kaniyang mag-ama. Namatay ang mag-ina ni Rafael dahil sa aksidente. Ginawa niya ang lahat para mahuli ang sakay ng sasakyang nakabunggo sa sinasakyan nila ng kaniyang mag-ina. Sa kabila niyon ay hindi pa rin nakilala o nahuli ang may kasalanan. Pinangako niya na pagbabayarin niya ang pumatay sa kaniyang mag-ina. Paano kung ang taong hinahanap nina Sabel at Rafael ay ang taong minamahal nila nang wagas? Makakamit ba nila ang hustisya para sa namatay nilang mga mahal sa buhay?

NhicoDivelton · Contemporary Romance
Not enough ratings
Maldita Kong Puso

Maldita Kong Puso

Habang nasa Palawan para gumanap sa break-out role niya sa isang teleserye, nagkataong makakatagpo ni Mia Castillo ang lalaking itinuturing niyang pinaka-antipatikong tao sa balat ng Earth: si Ren Ishida, ang fashion designer boss ng kanyang kakambal. Sparks fly and tensions rise samantalang mapipilitan silang makitungo sa isa't-isa. Ano'ng kahihinatnan niyon? Malay natin...

monicabautista · Contemporary Romance
Not enough ratings
1