Webnovel

Read Best Surrogate mother Novels Online 2020

Surrogate mother

Sort by
Boss Mo’s Predestined Love Brought by Surrogacy

Boss Mo’s Predestined Love Brought by Surrogacy

For the large sum of money to help her husband, she chose to be a surrogate mother covertly. Her sweetheart was out of trouble, but she became the woman of loose morals in his eyes. Misunderstanding, disappointment and sadness forced her to divorce the man she loved from the childhood. When she was determined to start new life, another man burst into her life. “You are my baby’s mommy and you are my wife!” A big surprise hit her that her baby’s Daddy, the man she surrogated for, fell in love with her at his first sight. His deep love convinced her to believe the affection of love again. Unexpectedly, her ex-husband returned to beg her recombination. One was her childhood sweetheart, and the other was the man who loved her and gave her hope for a new life……Facing the two men, what is her choice? __________________ Disclaimer: Neither the picture nor the content belongs to me. They are uploaded here, not for any bad purpose but for entertainment only. Disclaimer: If this novel is yours, please let us share this novel to everyone else and send us your credit. We display your credit to this novel! If you don’t please tell us too, We respect your decision ________ join discord for discussion https://discord.gg/Aby7bZT

rosescent · Contemporary Romance
Not enough ratings
“Carrying the CEO’s Son “

“Carrying the CEO’s Son “

Dahil sa hirap ng buhay at dala ng pangangailangan ay pumayag si Yoona sa alok ng kaibigan na amo ng kakilala nya na maging isang surrogate mother sa pamamagitan ng artificial insemination. Iyon ang unang akala niya pero bakit nauwi sila sa totoong kasalan? kapalit nang malaking halaga, pikit mata niyang tinanggap para sa pagpapagamot sa inang maysakit. Para masiguro ang ligtas na pagbubuntis ay kailangan ni Yoona tumira sa bahay ni Drix ang gwapong CEO na ipinaglihi kay Ms.Menchen ang kasungitan ang syang magiging ama ng anak nya. Kakayanin kaya niyang pakisamahan ang bugnutin at masungit na si drix. Paano kung mahulog ang loob at umibig siya dito? Ngunit paano pag bumalik sa buhay nito si katrina ang babaeng naging malaking bahagi nang buhay ni drix. paano kung may malaman siya tungkol sa nakaraan niya.? matatanggap ba niya iyon kalakip na ang posibilidad na pwede siyang masaktan. ano ang kayang gawin ni drix at yoona para mapanatiling buo ang pamilya.

Yajnna · Contemporary Romance
Not enough ratings
1