Webnovel

Read Best Stepmother Novels Online 2020

Stepmother

Sort by
Sleeping Princess

Sleeping Princess

Nakagawa Madoka wakes up from a two-year-long coma only to find out that her life has changed. Her mom has found a new lover after her father died three years prior. Not only that, she now has a stepsister too. Madoka then meets her mother’s new lover…who seems to have taken a liking to her. Sleeping Princess will be updated once a week on FRIDAY. Follow on Twitter for update information: https://twitter.com/Yumori18 Picture version can be found 1) https://www.scribblehub.com/series/128519/sleeping-princess-yuri-amp-shoujo-ai/ 2) https://www.royalroad.com/fiction/32515/sleeping-princess-yuri-shoujo-ai

Yairy · LGBT+
Not enough ratings
Triangle! ( Trio Cynical Women)

Triangle! ( Trio Cynical Women)

Ini kisah tentang tiga dara Cantik : Tiga Dara Cantik yang terikat dalam sebuah Geng persahabatan, bernama Triangel. Triangle yang biasanya menceritakan tentang cinta segitiga. Namun, kini berbeda! Ini adalah Triangle yang bercerita tentang Persahabatan 3 Dara cantik yang baru menginjak usia remaja 16+ , dengan perbedaan karakter, namun memiliki 1 kesamaan, yaitu sama-sama cynical. Mereka dipertemukan oleh sebuah sekolah elite. Sekolah bertaraf internasional, sejak dibangku kelas 2 SMP hingga kini 2 SMA. Dan sejak itu mereka selalu bersama. Namun, Persahabatan mereka tiba-tiba mengalami sebuah konjangan hebat. Dimana mereka satu-persatu mulai menemukan hal-hal baru yang selama ini tidak pernah mereka dapatkan sejak persahabatan mereka terbentuk. satu-persatu dari mereka mulai menyadari, bahwa kehidupan tak selalu tentang mereka bertiga. Dunia mereka luas. keluarga, kekasih dan orang-orang sekitar mereka pun harusnya ikut terlibat dalam kehidupan mereka. Hingga ketiganya bertanya-tanya, kemana semua kesempatan untuk orang lain itu pergi??? Dan ketika mereka sadar, mereka pun harus rela untuk kehilangan semua yang seharusnya masih mereka miliki dan selalu mereka pertahankan selama ini. lalu ketika semua telah sirnh, akankah usia persabatan mereka yang sudah hampir 4 tahun lamanya bisa terus bertahan ?? Ditengah Ujian Persabatan mereka yang mulai silih berganti hadir????? ayuk simak ceritanya dalam Trio Cynical Women!

Citra_Zizi · Romansa Anak Muda
Not enough ratings
HATES

HATES

*ongoing* After four years of schooling in California as a fashion artist, Samantha Marshall got transferred to Florida by her department HOD to work at the company's other branch located at Florida which happens to also be her hometown and so she willingly decided to move since she is finally going to be with her dad and best friend 'Monalisa', not knowing alot has happened since the four years she left for California. Sam had woken up the morning after her 10yrs old birthday, as usual she ran all the way to her mums room "mum!" but no reply she later discovered her mum Clara had left and wasn't coming back. The only thing Clara left behind was a gift wrapped in a red bag that was seated on the dresser. with tears in Sam's eyes she tore open the bag and In it was a pink and purple diary, a shinny silver necklace and a piece of paper that read "Samantha, I write this in pain but I will be back soon. Always wear this necklace for I would always be with you and as for the diary, write down your worries in it, it would help in times of pains. I would be back soon " BUT SHE NEVER DID Over the years Samathan had ask her dad James, why Clara left but she never got an answer. In the absence of Clara, James showered Sam with love. He became all she had and also all he had but what happens when Juliea comes into their life?

Brainnie · Fantasy Romance
Not enough ratings
Family Drama

Family Drama

It's all about drama...family drama.

Sweetfoodlover · Realistic Fiction
Not enough ratings
Disastrous Daydream Come True

Disastrous Daydream Come True

Labis nasaktan si Hunter nang makipaghiwalay sa kanya si Ingrid. Handa na sana niya itong pakasalan. Handa na ang lahat, ang babae nalang ang kulang. Ngunit ang hindi niya alam na may mas sasakit pa doon nang matuklasan niyang ang Ama niya ang ipinagpalit sa kanya ni Ingrid. Nakahanap ng pagkakataon si Hunter na makaganti sa babae nang makilala niya ang kapatid ni Ingrid --- si Angela. Walang ibang pangarap si Angela mula pagkabata niya kundi ang makaranas ng love story gaya ng mga sinusulat niyang pocketbooks. All that magical fairy tale is all she dreamed of. Pero walang kaalam alam si Angela na ang Prince Charming pala niya ang wawasak sa magical na mundong meron siya. Paano pa siya makakapagsulat ngayong hindi na niya pinaniniwalaan ang isinusulat niya?

RASSEL · Realistic Fiction
Not enough ratings
1