Webnovel

Read Best Slayer Novels Online 2020

Slayer

Sort by
Wrath of Seven Sins

Wrath of Seven Sins

There's a box that once existed, If you find out, it will grant any of your wishes But consequences lies within, 'Cause the box will spread its lurking sins.

opprxx · Fantasy
Not enough ratings
The Dark Slayer

The Dark Slayer

Leon terbangun di sebuah hutan belantara tanpa mengingat apa-apa selain namanya. Dari sini perjalanannya untuk bertahan hidup dilingkungan yang sangat baru baginya dimulai

Mark_Wijya · Fantasi
Not enough ratings
Lukz Death

Lukz Death

This is a story about my life as a demon slayer. However, to find out the true source of the demons I uncover some unimaginable secrets!!

Lukus_Thead · Fantasy
Not enough ratings
The Sovereign Slayer

The Sovereign Slayer

Radus is 14 and on his 15th birthday, he attains supernatural powers. These powers seem to attract both the right and wrong type of attention. Together with his friends, he must master his power to overcome powerful and deadly foes.

Gamers_Bane · Sci-fi
Not enough ratings
The Dragon Slayer of Crest

The Dragon Slayer of Crest

Dragons roam the skies and terrorize civilization. Slayers rise up into the sky and outpost on the ground to kill them.

Saurx · Fantasy Romance
Not enough ratings
Unstoppable:Series

Unstoppable:Series

Nais lamang maging simple ang buhay ni Kwame Salazar at maging mapayapa ang kanyang paligid.Ngunit sa 'di inaasahan ay magaganap ang isang madugong pangyayari na kahit kelan ay hindi pa niya nahaharap. Siya ang itinakda bilang susunod na Master ng Demon Slayer at haharapin niya ang mga matitinding hamon sa kanyang buhay. Ang mga Demon na kanyang makakalaban ay nakahanda na sakaling dumating man ang isang tulad niya.Dahil sa pagiging moderno ng mga nagdaang panahon ay mahirap nang hanapin at alamin ang mga binabalak ng kasamaan na nakaabang lang sa kanyang pagdating. Samahan natin ang ating bida sa pagsisimula ng kanyang panibagong buhay.Haharpin niya ng buong tapang ang mga pagsubok upang maging isang ganap na Demon Slayer maging kataas-taasang tao. Unstoppable:Series Fantasy Action Series Inspired From:Kimetsu No Yaiba

MakMakTheRude · Martial Arts
Not enough ratings
1