Webnovel

Read Best Sex education Novels Online 2020

Sex education

Sort by
Teach Me, Teacher

Teach Me, Teacher

Teacher ko mahal ko. Meet Abby, ang bored na estudyante palaging kasama ang mga lalaki. Pero noong makilala niya ang kanyang teacher na si Mr. Derry na ubod nang gwapo at ma-sex appeal. Simula noon, palagi nang pumapasok si Abby. Sa request niya na "Teach Me,Teacher." Tatanggapin ba ni Derry ang alok? Samantalang, itong si Abby ay tatamad at bored sa buhay. Makokontrol ba nila ang isa't-isa sa pag-ibig na pinagtagpo at bunga ng sex.

JOHNIUMBI · Teen
Not enough ratings
| Jeon Jungkook | Black Heart

| Jeon Jungkook | Black Heart

Y/n is a new teacher assigned to work in the Health & Sex Education department of a high school. She expects to be working with students, leading her own classroom....... What she doesn't expect is to be turned into part of the curriculum instead - namely, as a sex education doll. Jeon Jeongguk | Jungkook Your Name | Y/n

Prism7Fictions · Realistic Fiction
Not enough ratings
1