Webnovel

Read Best Schoolgirl Novels Online 2020

Schoolgirl

Sort by
My Schoolgirl, Aya (Tagalog)

My Schoolgirl, Aya (Tagalog)

May lihim na pag tingin si Aya kay Yuan . Ang problema hindi naman alam ng binata ang existence niya. Ni hindi nga siya matapunan ng tingin kahit sinasadya na niyang magpatapilok sa harap nito. Everyday naglalagay siya ng loveletter sa mailbox nito, pero nakikita niya na kinukuha lang nito ang mahahalaga at ang mga letters niya ay deretso sa basurahan na. Susuko na sana siya kaso mas pinatatag pa ang paniniwala niya na meant to be talaga sila dahil finally ay napansin siya nito. Pero hindi pa man nagsisimula ang lovestory nila ay agad na siya nitong binara. Hindi daw siya ang tipo nito. Ayaw daw nito sa mga babaeng nagsusuot pa rin ng baby bra. Batang paslit daw siya. Kaya sinumpa niya sa harap nito na balang araw kakainin rin nito lahat ng sinabi nito. Tinawanan lang siya ng walang hiya. WARNING: MATURE CONTENT. READ AT YOUR OWN RISK

Hailey_Maw · Contemporary Romance
4.7
I... I have a harem full of boys?!

I... I have a harem full of boys?!

Emily Skye, a girl who grew up attending an all-girls school. She's pretty popular in town and school, not to mention that some even called her a "prodigy", believe it or not. People who attend her school would always talk about how beautiful and smart she is. However, due to some unexpected events, she is forced to leave her hometown and move into a city called "Kagawa", a city that also held one of the most prestigious school in the country. Emily, still new to the whole city, decided to roam around after arriving to familiarize herself with her surroundings. Just when she entered her first day of school, it already seems like some people already know her name. While Emily was walking towards her classroom, she bumped into someone she never thought she would meet again...

Zeichuu_ · Teen
Not enough ratings
1