Webnovel

Read Best Rudeguy Novels Online 2020

Rudeguy

Sort by
THE CONTRACT : AN UNDYING LOVE

THE CONTRACT : AN UNDYING LOVE

A young, kind and striving Amaya Watson, has to make a tough decision to survive and that means becoming a 'Mrs' to a total stranger. Chase Parker, a Multi- billionaire and Bachelor needs to save his company and reputation too but that means leaving the single life and getting married. Life brings them together and also apart but they fight for a love with Money, Lies, Betrayal, Family and a Prince in between them. How strong is their love and are they willing to go through it all to be together? Read on to find out!

Withlovedeelah · Teen
Not enough ratings
Desliz del Tiempo (Filipino) COMPLETED

Desliz del Tiempo (Filipino) COMPLETED

After a long arduous day, Alexa found herself in an old 'greasy-spoon'. Habang tahimik siyang kumakain ay bigla na lang lumindol nang malakas at gumuho ang buong gusali, lahat ng taong nandoon ay natabunan pati na siya. Nagising si Alexa sa lugar na kahit sa panaginip ay hindi pa niya napuntahan. Pati ang mga taong nakapaligid ay hindi niya kilala, katawa-tawa din magsalita at manamit ang mga ito dahil animo'y nasa isang dula. Naisip niya na lahat ng iyon ay isa lamang kakatwang panaginip. Sa panaginip niyang iyon ay nakilala niya si Juan Diego Velez, the oldest son of familia Velez , ang mortal na kaaway ng Monserrat, ang kanyang pamilya. Despite the rumors and undeniable family feud, she could not bring herself to fear him, let alone fall inlove at ganoon din ito sa kanya. Ngunit dahil sa komplikadong relasyon, they were forcefully separated by her family. Nasaksihan niya kung paano nagwakas ang buhay nito. That was when she suddenly woke up from a deep slumber ngunit bakit ang lahat ng emosyon lalo na ang sakit na kanyang nadama ay tila totoo? Lalo lamang siyang naguluhan nang makilala ang presidente ng bago niyang pinagtatrabahuhan. The man possessed the very face of Diego.

AuraRued · Fantasy Romance
Not enough ratings
1