Webnovel

Read Best Romanticsadstory Novels Online 2020

Romanticsadstory

Sort by
I Was 21, 23, 27

I Was 21, 23, 27

COMPLETED Madalas ay bigo sa kaniyang pag-ibig si Calli kaya naging bunga ni to ang desisyon niyang hindi na siya mag-aasawa pa. Hindi rin kasi sapat ang pagiging lawyer niya upang ipagtanggol ang kaniyang sarili at hanapan ng hustisya ang puso niyang sinaktan. Takot na siyang sumubok ulit matapos ang napakaraming kabiguan partikular noong 21, 23, at 27 taong gulang siya. partikular noong 21, 23, 27 taong gulang siya.

disguisedname · Contemporary Romance
Not enough ratings
1