Webnovelavatar

Read Best Romancer18action Novels Online 2021

Romancer18action

Sort by
alt

Mr.Romcuzz girl

AISHA MIEL EYA, isang simpleng dalaga na gusto lang makalaya sa pait ng nakaraan niya she's beautiful, kind and a type of girl who never give up in life, ulila na siya dahil namatay ang kanyang mga magulang dahil sa isang trahedya kaya natuto siya mabuhay mag isa hanggang sa kunin siya ng kaniyang tiya, na walang ibang ginawa kundi ang pahirapan siya at ipadanas sa kanya ang empyernong walang kasing bagsik hanggang sa mabaon ang kanyang tiya sa utang at hindi na kaya pang bayaran, hanggang sa mapagdesisyonang siya ang ipambayad utang sa mga ROMCUZZ, isang kilalang pamilya ito, marami ang negosyong napalago kahit saang bansa man ito, magiging maayos kaya ang buhay niya dito o magpapatuloy ang empyernong kinalakihan niya na..

lovesyck14 ยท Teen
Not enough ratings
1