Webnovelavatar

Read Best Punishment Novels Online 2021

Punishment

Sort by
alt

His Kitten

Sageuwu · Fantasy
Not enough ratings
alt

Angel's Mission - Make The President Fall In Love

She was punished for meddling into affairs of other fellow angels and was sent to Earth to make the cold and scarred President of multi-billion worth business empire fall in love with the woman who is perfect for him. She was literally thrown down from the heaven and right in front of his car. Will she be able to complete her mission and return back to her home in heaven? Or maybe not!

Aru_bear · Fantasy Romance
Not enough ratings
alt

Divine Corruption [BL]

A vampire who likes when people watch. An angel who delights in punishing those who have sinned. When these two beings meet, who will prove to be the superior being? Or will they both succumb to their desires? Cover: Aero Zero, menplusmonsters.com Edited by: Pseu

Riza_Masuyuma · Fantasy
Not enough ratings
alt

Scarred Soldier (Completed)

BASED ON A REAL LIFE STORY. MY VERY FIRST BABY. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Teaser: Tumibok ang inosenteng puso ni Annabelle sa murang edad na disi-nuebe sa sundalong nadestino sa probinsiya nila. Si Lt. Luis Miguel Saavedra. "You look perfect tonight, sweetheart." Nakangiti ang malamlam na mga mata ng binata na nakatitig kay Annabelle. Hinawi nito ang ilang hibla ng buhok na nakalaylay sa pisngi niya at inipit iyon sa likod ng tainga. "Bagay na bagay saiyo ang pangalan mo." Sa kabila ng siyam na taong agwat ng kanilang edad ay naiparamdam nila sa isa't-isa ang kanilang tunay NA pagmamahalan. Nanumpa ng pag-ibig na walang hanggan. Ngunit sa hindi inaasahan ay isang dagok ang dumating, sanhi nito ay ang masaklap na paghihiwalayan. Ngayong nagtagpo silang muli, makakaya kayang harapin ng dalaga ang bagong Miguel? Ang mga titig nitong puno ng pagkasuklam at mapagparusang pakikitungo sa kanya?

AuraRued · Contemporary Romance
Not enough ratings
alt

Wrecked Hearts

weidoldies · Teen
Not enough ratings
alt

Fifteen with An Attitude

Damian and Emily Osmond had been happily married and lived together for about 150 years. Yes. 150 years. Both of them are vampires and they were happy until Emily told Damian that she wanted to have a kid. Of course, it was impossible for vampires to have kids. So, the happy married couple decided to adopt a kid from the orphanage. On the other hand, 15-year-old Rebecca May had been living on the orphanage her whole life. Her birth parents left her there because they didn't want her. Becca was a troublemaker and had a highly rebellious nature. That gave her the "bad girl" image. What happen when Emily and Damian decided to adopt her? Will they able to change her attitude and be a happy family that Emily dreamt for? TRIGGER WARNING: CONTAINS NON-SEXUAL SPANKING, FOUL LANGUAGE, SELF-HARM, BULLYING, RAPE, AND SUICIDAL IDEATION.

Krista_H · Fantasy Romance
Not enough ratings
1