Webnovel

Read Best Punishment Novels Online 2020

Punishment

Sort by
Scarred Soldier (Completed)

Scarred Soldier (Completed)

BASED ON A REAL LIFE STORY. MY VERY FIRST BABY. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Teaser: Tumibok ang inosenteng puso ni Annabelle sa murang edad na disi-nuebe sa sundalong nadestino sa probinsiya nila. Si Lt. Luis Miguel Saavedra. "You look perfect tonight, sweetheart." Nakangiti ang malamlam na mga mata ng binata na nakatitig kay Annabelle. Hinawi nito ang ilang hibla ng buhok na nakalaylay sa pisngi niya at inipit iyon sa likod ng tainga. "Bagay na bagay saiyo ang pangalan mo." Sa kabila ng siyam na taong agwat ng kanilang edad ay naiparamdam nila sa isa't-isa ang kanilang tunay NA pagmamahalan. Nanumpa ng pag-ibig na walang hanggan. Ngunit sa hindi inaasahan ay isang dagok ang dumating, sanhi nito ay ang masaklap na paghihiwalayan. Ngayong nagtagpo silang muli, makakaya kayang harapin ng dalaga ang bagong Miguel? Ang mga titig nitong puno ng pagkasuklam at mapagparusang pakikitungo sa kanya?

AuraRued · Contemporary Romance
Not enough ratings
His Kitten

His Kitten

Sageuwu · Fantasy
Not enough ratings
Angel's Mission - Make The President Fall In Love

Angel's Mission - Make The President Fall In Love

She was punished for meddling into affairs of other fellow angels and was sent to Earth to make the cold and scarred President of multi-billion worth business empire fall in love with the woman who is perfect for him. She was literally thrown down from the heaven and right in front of his car. Will she be able to complete her mission and return back to her home in heaven? Or maybe not!

Aru_bear · Fantasy Romance
Not enough ratings
Wrecked Hearts

Wrecked Hearts

weidoldies · Teen
Not enough ratings
1