Webnovel

Read Best Oppressed Novels Online 2020

Oppressed

Sort by
Black Parade

Black Parade

Kami ang grupo na uusig sa mga tiwaling pulitiko, mga umaabuso sa kanilang posisyon at nanlalamang sa mga naaapi. May talaan kami. Tanda namin ang mga pangalan niyo. Hindi kami matutulog, binabantayan namin ang bawat kilos niyo. Hindi kami marunong magpatawad. Sisingilin namin kayo sa mga ginawa niyo. Humanda kayo!

kofeeprins · Martial Arts
Not enough ratings
1