Webnovelavatar

Read Best Nina Novels Online 2021

Nina

Sort by
alt

Torn Heart

"If I could... I'll change everything..." Nagmahal, nasaktan at muling umibig, iyan si Levi. Pero paano kung muling magbalik ang unang pag-ibig? Magagawa ba niyang iwan ang kasalukuyang minamahal upang balikan ito? Gayong hindi magawa ng kanyang puso ang mamili kung sino ang mas matimbang? Dahil pakiramdam niya ay kulang siya kapag nawala ang isa man sa mga ito. Sino nga ba ang nararapat na piliin? Ang nang-iwan pero bumalik o ang kasalukuyang nananatili pa rin sa kabila ng katotohanang meron itong kahati?

MissA_begail16 ยท Realistic Fiction
Not enough ratings
1