Webnovel

Read Best New hope Novels Online 2020

New hope

Sort by
Isang Daang Tula Para Kay Lira

Isang Daang Tula Para Kay Lira

Ito ay kwento ng isang lalaking nag-alay ng 100 tula para sa babaeng bigla nalang dumating sa buhay n'ya. Ang babaeng si Lira.

KingNato ยท Realistic Fiction
Not enough ratings
1