Webnovel

Read Best Neet Novels Online 2020

Neet

Sort by
Confessions of a Pathetic & Mentally-Disturbed Light Novelist

Confessions of a Pathetic & Mentally-Disturbed Light Novelist

We follow the mentally-distrubing thoughts of Kazumi Nagatoro, the penname to his series of lightnovels. Hiding in his apartment the majority of the time, he works on chapters, draw semi-erotic illustrations of his female characters, and other despicable acts that should not be mentioned here. His ongoing struggle for normalcy in the outside world is put to the test when he non-purposely creates a harem for himself.

Degenerate_Senpai · Realistic Fiction
Not enough ratings
A Mysterious Case Of Mao

A Mysterious Case Of Mao

"There's a group of people out there in this world, an organization that no one knows about. They're highly intelligent and technologically advanced, they are probably reading my mind right now as I think these very thoughts." These are the thoughts of a delusional young man by the name of Jun Kaio, a 17-year-old high school student who believes the world is being controlled by a secret organization known by the name MAO. Jun soon meets a girl by the name of Mao Tan, another delusional high school student around the same age as him. Slowly, Jun's life begins to change and get worse every second. "I̸͑ͅ ̴̟̈͝ẗ̷͙̱͔́͋̃h̴̘̾ͅi̵̝̎͋͊n̶͕̫͙̑̏k̸̦̻̲͛̐ ̸̜̳̅̊͜Ḯ̷͓̰̬͋'̶̱̲̂̾̐v̷͔̥͛́ȩ̶̝̱̕ ̶͙̗̯̐f̷̰͎̽i̸̍͆͜n̴̨̟͠a̴̼̣̯͊̊l̵̝̲̪̾͊l̸̹͙̦͌̐͠ỳ̴͖͆͒ ̵̢̺͍͋̑a̸̖̠͐͋̚c̴͇̞̕c̸̛̥̮͑̅e̸͚̿̉̚p̵͕̉͑t̴̯͑̉͠e̸̗͙̒̽̐d̷̺̍ ̷̡̲̜͆̆̾t̴̨̍̑ḩ̷̼̽̑a̷̮̞͂̈́̚t̴͐̕ͅ ̷̻̞͉̄I̷͙̒̋'̸͖̃ͅm̵̡̩̃ ̷̞̈́̇̇a̸̮̎ ̷̪̹͖̃ḧ̴͍͈́o̷͑̋̕͜ͅͅṟ̴̫̯͐̚r̷͕̆̌͛i̵͓̩̓́̕b̴̭̾̈́̽l̸̜̏͝ę̷̻̮̀̓̃ ̷̧͈͝ṕ̵̧͆́ͅe̶͎̥̎ṛ̴̛̿ś̷̟͍͎ȏ̴̞̺̤n̶̳͍̊.̴̩͌̇" (・ω-*)_/

Miggei · Teen
Not enough ratings
Neet! and how to become one!

Neet! and how to become one!

"Being a neet is fun, become one now!" Or so Shin thought...

ProffesorR · Realistic Fiction
Not enough ratings
Permainan pembinaan bandar Npc

Permainan pembinaan bandar Npc

Bungkusan yang tidak diketahui tiba di Yoshio, NEET berusia 30 tahun. Kandungannya adalah disk permainan bertajuk "The Village of Fate." Permainan CG yang indah dengan gambar kehidupan sebenar dimulakan. Semua penduduk kampung dalam permainan ini adalah AI berprestasi tinggi, yang anehnya berperilaku seperti manusia. Dalam permainan itu, Yoshio adalah dewa takdir dan akan dapat membimbing penduduk kampung. Tetapi apa yang dapat dilakukan dalam permainan ini hanyalah dengan memberi pesan, ramalan, sekali setiap hari. Penduduk kampung akan melaksanakan perintah itu, dan rasa syukur mereka menjadi kekuatan keajaiban, yang dapat digunakan oleh dewa takdir. Yoshio disembah sebagai Tuhan tetapi pada hakikatnya dia hidup seperti penutupan. Terima kasih kepada penduduk kampung dia akan belajar lagi kegembiraan hidup dan terima kasih kepadanya penduduk kampung akan diselamatkan.

Pineapple011 · Fantasi
Not enough ratings
Longing For Love In This Cruel World

Longing For Love In This Cruel World

Clyde was a pathetically lonely guy. After being betrayed by his best friend and having his girlfriend stolen by him, he considers suicide. Then, by a stroke of fate, luck finds it's way to him. He becomes a billionaire because of a random act of kindness from a few years ago.. Now is his time. Now is his legend! P/S: Found picture on Google by looking up lonely anime guy, I don't own it. If you own it, please message me in my comments if you want it taken down. Thanks.

Blue_Rose_Prince · Magical Realism
Not enough ratings
The day I became a hikikomori

The day I became a hikikomori

Becoming a hikikomori has nothing to do with rejecting society or having trouble adapting. It’s about emptiness.

YuaraKant · Magical Realism
Not enough ratings
1