Webnovel

Read Best Navy Novels Online 2020

Navy

Sort by
My Navy Seal: She causes him to lose control

My Navy Seal: She causes him to lose control

...You turn and see a man like no other, his black hair falls perfectly in place and his piercing blue eyes meet yours. Every muscle in his body sings in perfect harmony as he moves. ...He gives you a cocky smile and slowly removes his shirt. You knew that the man before you was well built but this is a ridiculously, breath-stealing, indefinable masterpiece sitting in front of you. You're trying to regain some sort of respectability around him but you can't control the flush shifting inside the very foundation of your being. You swallow visibly. He sees your blush shining like a beacon for all to see. His cocky smile returns on his face and he knows what he's doing to you... ....You open the door and the smell of the ocean fills your senses. You feel the wind through your hair and the unmistakable stickiness that comes with the sea air. You walk on the deck to the side of the ship. The moonlight is playing on the dark ocean in front of you. It's a warm summer night. You hear the waves crashing against the ship. You take a deep breath of the fresh ocean air. You stare at the ocean and an unfamiliar calmness comes over you. You feel for the first time that you have to be here, that this is where you belong. You've always wondered if you made the right choice and this feeling right here confirms what you've been thinking all this time. This is your home now....

Mrssmithwriter · Contemporary Romance
4.88
Loving Allies: The Lone Siren

Loving Allies: The Lone Siren

Venus is a legendary Siren that travels the ocean searching for more of her kind, but has never succeeded since her family was killed by hunters decades earlier. When she rose to the surface, she was met by a great wooden ship with a statue of a woman that looked just like her on the front. She followed the ship for days until it led her to land where she would take her first steps out of water. When she did, she bumped into a man that she'd never seen before, yet looked eerily familiar, making her curious enough to speak for the first time in something other than her native language. He fell in love with her at the first word, but Venus has no intention of finding love. Only to find her people.

SoFran · Fantasy Romance
Not enough ratings
The Queen's Downfall (Elite Series) - Phoenix

The Queen's Downfall (Elite Series) - Phoenix

Cristine Jimenez grew up alone. Limang taong gulang siya ng ipadala ng mga magulang sa America kasama ang Lola nito sa ama. Hindi man niya naiintindihan ang mga nangyayari pero nalungkot siya ng wala man lamang pasabi na ipadala siya sa U.S. Lumalaki siyang walang kahit anong naging suporta sa pamilya niya. Bilang Lola na lamang niya ang nag-alaga at nagpalaki sa kanya. She grew up independently. And became cold hearted and emotionless. Everyone in her family including her Grandmother thought that she's a person without no dreams at all. All they know is that she's taking freelancing jobs with who knows who. Sa huli ay walang nakakaalam na isa siyang Surgeon na kinilala bilang "Miracle Doctor" dahil sa mga operasyong niyang nagtagumpay. Mukha lang siyang perpekto ngunit may mga sikretong gusto na niyang ibaon sa limot. Mga bangungot na kahit anong gawn niya ay di maalis sa pagkatao niya. Hindi man niya sabihin ay nais din niyang makakita ng liwanag para sa kapayapaan niya. Thomas Xanders, isang Filipino-American na kapitan ng Seal Team Six. Ruthless when it comes to enemies. A carefree person when it comes to the people close to him. Isang taong gagawin ang lahat mapasaya lamang ang taong nagmamahal sa kanya. Seryoso man ito pero kapag nakabiruan na ay nakikisali naman ito. Bukod pa doon, kilalang romantiko sa kanila. Ganun pa man, may mga kinatatakutan siyang mga bagay na kalimutan man niya ay di niya maalis sa kanyang sistema. When circumstances finds way for them to meet, Magkasundo kaya ang dalawa sa kabila ng pagkakaiba nila? May umusbong kayang pagmamahal kahit na nagkaiba sila ng paniniwala? Mailigtas kaya nila ang bawat isa sa pagkalunod sa mga masasamang bagay na nangyayari sa kanila?

Mika_003 · Contemporary Romance
Not enough ratings
1