Webnovelavatar

Read Best Myspecialvalentine Novels Online 2021

Myspecialvalentine

Sort by
alt

Love Me, Jeffrey

“God knows that I didn’t mean to hurt you. I don’t want to hurt you. All I ever wanted is to love you for the rest of my life.” From lovers to best friends. Hindi alam ni Samantha kung bakit siya pumayag sa ganoong sitwasyon. Siya na siguro ang dakilang tanga pagdating sa pag-ibig. Umaasa kasi siya na darating ang araw na mapagtatanto ng binata na sila ang para sa isa’t isa lalo na nang bigyan siya nito ng singsing. Ngunit ang pag-asang iyon ay biglang naglaho dahil ibang babae ang nakatakda nitong pakasalan. Ang masakit siya ang maid of honor sa nakatakdang kasal nito. Hindi iyon ang pinangarap niyang gampanan na role sa araw ng kasal nito. Gusto niyang maging bride ng binata. Credits to the owner of the photo ❤️ https://www.pexels.com/photo/art-blur-close-up-colors-580631/ Copyright 2018 by Bookware Publishing Corp. NOTE: UNEDITED

carmielopezmckay · Contemporary Romance
Not enough ratings
1