Webnovelavatar

Read Best Moving forward Novels Online 2021

Moving forward

Sort by
alt

SOLAIRE

(Credits to the artwork’s owner) Luciana, a married woman who had been struggling between letting his husband go or fix the marriage to save the memories they’ve been through. But when her mother decided to gave her a time to think by traveling via a Solaire Cruise Ship which sailing for seven days, will she able to decide between her own happiness or husband’s happiness? Upon meeting Calvin, will he help her to move forward?

fa_m022 · Contemporary Romance
Not enough ratings
alt

Small Blue Bird

Yvette_Yvette · Fantasy Romance
Not enough ratings
alt

My Kind of Love

After several years ay napabalik si Lissa sa kanyang probinsya para magmanage ng bagong branch ng coffee shop kung saan saglit siyang nagtrabaho as Assistant Manager kahit na hindi iyon ang linya niya ng trabaho dahil isa talaga siyang fulltime Civil Engineer. Pero dahil sa pakiusap ng kanyang kaibigan na siya n'ya ring boss sa trabaho- sa construction firm man at kapihan- ay "naipatapon" siya nito pabalik sa probinsya para maiwasan uli ang pagpapakamatay daw niya sa trabaho. Wala naman siyang problema na bumalik sa lugar kung saan siyam na taon din siyang nanirahan. Pero ano ang gagawin niya kung sa pagbabalik niya ay makita at guluhin uli siya ng kanyang first love na sobrang nanakit sa kanya at kasama pang nakikigulo ang kaibigan nito sa puso niya? Sapat na ba ang kanyang naging pagmumove-on para sumubok uli ng bagong pag-ibig?

Elina_Kamil · Contemporary Romance
Not enough ratings
1