Webnovel

Read Best Mini series Novels Online 2020

Mini series

Sort by
THE THIRDS BOOK 1: THE LAST WALTZ

THE THIRDS BOOK 1: THE LAST WALTZ

Sa kanilang apat siya ang talagang naniniwala sa magic at happy ending. Naniniwala rin siyang ang lahat ng nangyayari gaano man kasakit ay may magandang dahilan. At para kay JV ay si Vinnie iyon. Isang simple, mahinhin at mahiyaing babaeng nagpaligalig sa puso niya. At gaano man kasimple ang ayos nito, hindi niya maitatangging napakalakas ng dating nito sa kanya. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi niya napigilan ang sariling isayaw ito nang gabi ng Foundation Ball. Naniniwala siya sa destiny noon pa man. At matapos ang ilang ulit nang pagkukrus ng mga landas nila at tila pagiging maliit ng mundo para sa kanilang dalawa ay noon nabigyan ng justification ang kakaibang damdaming naramdaman niya para sa dalaga habang isinasayaw nila ang The Last Waltz. Naging sobrang mailap si Vinnie at isa iyon sa mga dahilan kung bakit nahirapan siyang mag-isip ng paraan para ligawan ito. Pero gaya nga ng laging nangyayari, pagkakataon rin ang nagbigay sa kanya ng idea kung ano ang dapat gawin. Sa simula palang ay alam na niyang hindi pwedeng makipag-nobyo si Vinnie until makapagtapos ito ng kolehiyo. Pero sa kabila ng lahat ay wala parin siyang maramdamang kulang kahit sabihing patago ang kanilang relasyon. Everything was so perfect at tanging sa piling lang ni Vinnie niya naramdaman iyon. Pero noon naman biglang pumasok sa eksena ang kuya ni Vinnie na may malalim palang galit sa kanya. At ang galit na iyon ang naging dahilan kung bakit nalagay sa panganib ang buhay ng babaing pinakamamahal niya.

JessicaAdams · Magical Realism
Not enough ratings
The Vamp Fam

The Vamp Fam

Do you know how difficult it is to not go batty in an Insane house of vampires? Well, I know I do, I have two creepy twin sisters, an annoying older brother, two parents that don’t know how to mind their own dang business (so what if u find werewolves attractive?!) and two grandparents that are tradition Fanatics, join me on my quest to not go crazy in this family. Mini story

YennyArts · Fantasy Romance
Not enough ratings
1