Webnovelavatar

Read Best Mayor romance fake love Novels Online 2021

Mayor romance fake love

Sort by
alt

False Hope

Nagising na lamang si Anjelous sa harap ng nagtatalo niyang abductors. Isang lalaki at babaeng kamukhang-kamukha niya. Buong buhay niya ay wala siyang nakikilalang kakambal. At hindi pa man niya naiintindinhan ang pagkakamukha nila ng babae ay inuutusa na siya nitong magpanggap bilang.. Siya! Mahirap lamang si Anjelous at nakatira sa Isla Verde. Nang mawala sa dagat ang nakakatandang kapatid ay nagkaroon naman ng sakit ang kanyang ama. Ulila na siya sa ina. Kaya nang alukin siya ng pera panggamot sa kanyang ama at panghanap sa kanyang Kuya ay tinanggap na iyon ni Anjelous. Ang magpanggap bilang Mrs. Anjelous Salvaterra. Ang may bahay ng Mayor ng Lemery, Batangas at nag-iisang rugged politician na nakilala niya, ni Wax Miguel Salvaterra. Her first love since she was seventeen..

Gianna1014 ยท Contemporary Romance
Not enough ratings
1