Webnovel

Read Best Love wins Novels Online 2020

Love wins

Sort by
My Best Friend's Best Friend Book 3 (COMPLETED)

My Best Friend's Best Friend Book 3 (COMPLETED)

Meet Lila Ignacio, certified bisexual. Ang babaeng katatapos lang mag move on sa kanyang Ex-Girlfriend na ngayon nga ay may asawa na at masayang masaya na sa kanyang binubuong pamilya. Nangako ito na magpapaka straight na at hinding hindi na muling makikipag relasyon sa kapwa nito babae. At pinili na lamang na panindigan ang kanyang naging nobyo ngayon na si Micheal. But suddenly, she will meet this girl again for the second time around. Ang best friend din ng kanyang best friend na si Alice. Ang babae na galing din sa kanyang nakaraan at konektado sa pagkawasak ng kanyang puso. Ang dati nito na kinaiinisan. At kahit kailan ay hindi nito naisip na pagtatagpuin silang muli ng tadhana. When their worlds collide again, bubuksan kaya nitong muli ang kanyang puso para sa bagong pag-ibig? Pero, paano naman ang nobyo nito? Hahayaan niya bang mahulog muli ang kanyang sarili sa taong wala namang kasiguraduhan kung sasaluhin ba siya nito o hindi? Tama ba na hayaan na lamang ni Lila ang kung ano mang naka tadhana para sa kanya? - The book cover created by one of our best readers!

Jennex · LGBT+
Not enough ratings
Noelia: Path to Princess

Noelia: Path to Princess

Noelia is a young peasant girl from a small village, used to staying home to care for her brothers and sister after the death of their mother. When the evil monarch, Queen Nesbitt, orders all Nordin folk to the palace under the guise of a “census”, little Verdana dreams of death and gore. So instead, they hide from the soldiers. Indeed, this was the right choice, as the Queen had many of the Nordin folk killed; the rest are enslaved to work for the rest of their lives. Now, Noelia and her siblings are on the run, desperate to keep hidden their heritage. How long will they be on the run? How long can they keep their secret hidden? What happens when Noelia meets the Prince of Avonshire? What happens when he discovers she is one of the Nordin folk? Will romance outweigh race? Or will Noelia be forced to a life of hiding forever, with no chance for love?

Dohsa · Fantasy Romance
Not enough ratings
1