Webnovelavatar

Read Best Lake Novels Online 2021

Lake

Sort by
alt

The Barkada: When Two 'Natz' Met

Ang buhay ni Kristine Nathan or Keith ay puno ng sekreto. Lumaki kasi siyang hindi niya alam na may kakambal na pala siya, na buhay pa ang mama niya at may isa pa siyang nakababatang kapatid. Lumaki kasi aiyang tanging ang ama at dalawang tito ang kasama. Pero kung kelan nasa kolehiyo na siya ay tiyaka lang niya nalaman amg totoo. Siguro sa kadahilanang matagal niyang inasam na magkaroon ng ina kaya madali niyang natanggap ang lahat. When she thought, na ayos masaya na siya, nakilala naman niya ang anak ng isa sa mga kakilala ng mama niya, na sumubok ata sa kanyang pasensiya niya. Si Elmo Nathan o Ethan.

DOA_Liam · Teen
Not enough ratings
alt

A Memoir of the Living Dead

A lone woman, a shadowy figure hidden deep in the woods and a dark, haunting night...scared yet?!

sanamirza21 · Historical Romance
Not enough ratings
alt

Sunrise ~ a short story

It all started with two people watching the sunrise. How it ended? That’s entirely different. Note- There’s no gender pronouns or descriptions for the main characters so let your imagination go wild!

Foxy1 · Realistic Fiction
Not enough ratings
1