Webnovel

Read Best Indecent Novels Online 2020

Indecent

Sort by
My Professor Ex

My Professor Ex

"I can assure you one thing, I will always be by your side." Si Luigi ang palagi niyang tinatakbuhan sa tuwing may problema siya. Handa namang tumulong ang binata sa kahit anong problemang kinakaharap niya. Isang araw, bigla na lang bumalik ang kanyang ex-boyfriend at basta-basta na lang itong nanghihimasok sa buhay niya. Ang dating magulo niyang buhay ay lalong gumulo dahil sa dalawang lalaki na handang tumulong sa lahat ng problema niya. Hindi niya alam kung kaninong tulong ang tatanggapin. Ang decent proposal ba ng kanyang ex-boss o ang indecent proposal ng kanyang ex-boyfriend? Copyright 2018 by Bookware Publishing Corp. NOTE: UNEDITED WARNING: SPG

carmielopezmckay · Contemporary Romance
Not enough ratings
1