Webnovel

Read Best Horrortriller Novels Online 2020

Horrortriller

Sort by
Ang Manika (tagalog)

Ang Manika (tagalog)

"Bakit ang dungis mo na naman?" Tanong ni Marilyn sa pamangkin. Mula ng mamatay ang mga magulang ng bata siya na kumupkop dito,naging pangalawang ina siya sa bata. "Si dolly po kasi,sabi ko sa kanya ayokong mag laro pero nagagalit siya." Tukoy ng bata sa hawak na manika. Nasundan naman ng tingin ni Marilyn ang manikang hawak nito. Pero dahil walong taon palang ang kanyang pamankin ay hindi niya pinansin ang sinabi nito. "Anong ginagawa ni Dolly kapag nagagalit siya?" sinakyan niya ang sinabi ng pamangkin. "Minsan tita nag papalit po kami,minsan ako ang nasa loob ng kahon at siya naman po ay magiging tao." Naguluhan si Marilyn sa sinabi ng pamankin,natatawang ginulo niya ang mahabang buhok nito. Isang araw may nakita siyang isang maputing batang babae hawak nito ang kahon kung saan nilalagay niya ang manika ng kanyang pamankin,pinagalitan niya ito sa pag aakalang kukunin ang manika.Galit na pinaalis niya ang bata,alanganin ang mukha ng batang babae na umalis pero dahil tinakot niya ito na papaluin ,bigla itong kumaripas ng takbo. Ngunit ganun nalang ang hilakbot na kanyang nadarama ng makita ang manika sa loob ng kahon. "Mayaaaaa!!!!!!!!!!"

cringvargas2 · Horror&Thriller
Not enough ratings
1