Webnovel

Read Best Honny Novels Online 2020

Honny

Sort by
My Fake Husband ✔

My Fake Husband ✔

John Matthew K. Zion Cold heartless playboy habulin ng mga babae, wala syang paki kong masaktan nya ang mga ito. Lagi nyabg itinatatak sa kanyang isip na 'kahit kailan Hindi ako magmamahal' Yan ang langing nasa isip no matt. Masyado syang nagpapakalunod sa yaman at babae, kailangan nya Ng isang babae na papakasalan, para makuha na nya Ang company's ng kanilang pamilya. ang tanging paraan para dun ay ag pakasalan si Heaven D. Garcia mayaman ang pamilya nila kilala sa larangan ng business world, pero nakakapag taka lang dahil ang 'PANGIT' nya! Hindi Alam ni Matt kong matatagalan nya Ang ganung mukha. Heaven D. Garcia Isang sampling babae lang naman si heaven, taong bahay mayaman ang kanyang magulang. hindi sya pala labas ng bahay, Hindi nya Kasi gusto Ang mga taong nakakakita sa kanya dahil puro pangungutya Ang kanyang natatanggap. kilala ang kanyang mga magulang sa larangan ng business world. pero may isang malaking tanong ang gumugulo sa kanyang isipan. 'bakit ang gaganda naman ng lahi namin pero bakit ang PANGIT KO??' Yan Ang laging tanong nya na Hindi nya masagot sagot. pero may isang tao talagang especial para sakanya------ si Nathan W. Park ang kaisa-isang lalaking mahal at MAMAHALIN pa nya.

ate_night · Teen
Not enough ratings
1